Események

25
2022. június 25., szombat

ÁRAPÁLY TÉNYEZŐK – A Várfok Galéria csoportos kiállítása az esztergomi Duna Múzeumban – 2022. június 25. – 16.00 óra

20220620141052_sm

A kiállítás megnyitójára szóló meghívó itt letölthető:

25
2022. június 25., szombat

Múzeumok Éjszakája az esztergomi Duna Múzeumban – 2022. június 25., szombat

Muzeumok Ejszakaja_2022_program_sm

A Duna Múzeum programja itt megtekinthető:

6
2022. július 6., szerda

A Magyar Hidrológiai Társaság XXXIX. Országos Vándorgyűlése – Nyíregyháza, 2022. július 6-8.

logo_MHT_sm

A tájékoztató letölthető innen:

8
2022. június 8., szerda

MEGHÍVÓ A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VÍZTUDOMÁNYI KAR A Hullámtéri Konferencia – A vízügyi ágazati továbbképzés című eseményére – 2022. június 8.

A meghívóra kattintva elérhető a regisztrációs felület.

14
2022. szeptember 14., szerda

XXVIII. Almássy Endre Konferencia a felszín alatti vizekről – 2022. szeptember 14-15.

2022-ben ismét megrendezésre kerül Siófokon, a Hotel Magistern-ben a XXVIII. Almássy Endre Konferencia a felszín alatti vizekről,

melynek időpontja: 2022. szeptember 14-15. (szerda-csütörtök).

24
2022. augusztus 24., szerda

XVI. Nemzetközi Tudományos Konferencia a Kárpát-medence Ásványvizeiről – Hodrusbánya (Szlovákia), 2022. augusztus 24-25.

A meghívó letölthető innen:

24
2022. május 24., kedd

TÁJÉKOZTATÁS A Magyar Hidrológiai Társaság 2022. évi rendes közgyűlésének megrendezéséről

Társaságunk 2022. május 24-én kedden, 11 órai kezdettel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Széchenyi Dísztermében (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) tartja 2022. évi rendes közgyűlését.

23
2022. április 23., szombat

Föld napja a Tettyén – 2022. április 23.

Ezen a héten szombaton (23-án) a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság is sok szeretettel vár mindenkit a Föld napján, a tettyei romoknál felállított pavilonjában, 10 órától 17 óráig.

28
2022. április 28., csütörtök

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Megyei Területi Szervezete tanulmányutat szervez – 2022. április 28-án, csütörtökön

logo_MHT_sm

A tanulmányút programja itt megtekinthető:

12
2022. április 12., kedd

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Megyei Területi Szervezete előadóülése és klubnapja – 2022. április 12-én

logo_MHT_sm

A szakmai nap programja innét letölthető:

Korábbi események
Tartalomfelelős: Jusztinger Brigitta, PR munkatárs

Elindult az erdészeti tevékenység a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon – 2022. április 27.

2022. május 03., kedd 10:41

Az erdész hivatás – az örökségünkből adódóan is és természetesen jellegénél, sajátosságaiból fakadóan is – holisztikus szemléletmódot kíván meg a gyakorlójától. „Ott lenn délen, Baranyában” sincs ez másként, ahogyan a puhafás fűz-nyár ligeterdő az ártéren megpróbál alkalmazkodni a Dráva medersüllyedése következtében fellépő talajvíz-csökkenéshez, úgy a vízügyes erdésznek is figyelembe kell vennie – a sajátja mellett – a specifikusan vízügyi szakmai szempontokat (lehetne persze bőven sorolni, hogy még mit, de ez nem a jelen cikk témája).

Működési területünk közel 10 000 km2-en terül el, elsősorban Baranya és Somogy-, kisebb mértékben Tolna megyében. A földrajzi kiterjedés változatos tájszerkezetet és ennek megfelelően változatos termőhelyi viszonyokat eredményez. Északon a Balaton, délen a Dráva folyó mentén síkvidéki-, a közbenső területeken a Dunántúli-dombságnak köszönhetően túlnyomórészt a dombvidéki jellegű hatások érvényesülnek. Működési területünkön megközelítőleg 700 tó és több mint 10 000 km hosszúságú vízfolyáshálózat (vízerek, patakok, folyók) található.

Igazgatóságunk – a fenntartható erdőgazdálkodás, a tartamosság és a szakmai szempontok érvényesülése érdekében – együttműködik az állami erdőgazdaságokkal, a hatósági feladatokat ellátó szervekkel, a természetvédelem, valamint a földhasználatra jogosultak képviselőivel.

Számomra kiemelt jelentőséggel bír e kiterjedt kapcsolatrendszer, mert nem volt lehetőségem átvenni a vízügyes erdész stafétát az elődöktől, ezért elengedhetetlen a folyamatos és naprakész információáramlás.

Alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy az Evt. (2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) és a hozzá tartozó rendeletek értelmében elsőként az erdőnek minősülő földterületek felkutatásával és állományleírásával foglalkozzunk.

A DDVIZIG Országos Erdőállomány Adattár részét képező erdőterületeit az 1. számú táblázat tartalmazza.

1lazat (Az Igazgatosag erdoteruleteinek teruleti megoszlasa).jpg

1. táblázat (Az Igazgatóság erdőterületeinek területi megoszlása)

Erdőterületeink Somogy megyében szinte kizárólag a Dráva folyó mentén helyezkednek el, elsősorban középmély-, illetve mély fekvésű ártéri puhafás erdőtársulásokat képezve. Valamivel magasabb térszinten, állami, valamint magán erdők ölelésében lehet találkozni akácosokkal (1. számú ábra).

1a (Erdoallomanyok fafajmegoszlasa Somogy megyeben).jpg

1. ábra (Erdőállományok fafajmegoszlása Somogy megyében)

Baranya megyében a felszíni, hidrológiai és talajadottságok, valamint a Mecsek mezoklimatikus hatása következtében a somogyihoz képest változatosabb termőhelyi feltételek mellett fajgazdagabb erdőállományokkal rendelkezünk. 50-100 méteres tengerszint feletti magasságnál a lágy, lombos fafajok közé (mézgás éger, fehér fűz) ékelődve megjelennek a kemény, lombos fafajok képviselői (juharok, kőrisek, csertölgy, kocsánytalan tölgy, gyertyán, egyéb és vadgyümölcsök), melyek elegyaránya a magasság emelkedésével egyenes arányban nő (1., 2. számú kép).

1 (Egeres a Kovacsszenajai-tonal).jpg

1. kép (Égeres a Kovácsszénájai-tónál)

2 (Egeres a Kovacsszenajai-tonal).jpg

2. kép (Égeres a Kovácsszénájai-tónál)

A tűlevelűek kísérő fafajként vannak jelen, elsősorban az erdei, kisebb számban fekete fenyővel lehet találkozni. Legmagasabban fekvő erdőterületeink a Pécsi-tó környékén találhatóak 200-210 méteres magasságban, ahol az uralkodó fafaj a kocsánytalan tölgy, illetve a csertölgy gyertyán eleggyel (2. számú ábra).

2a (Erdoallomanyok fafajmegoszlasa Baranya megyeben).jpg

2. ábra (Erdőállományok fafajmegoszlása Baranya megyében)

Az erdészeti klímaosztályozás szempontjából működési területünket jelenleg még a kocsánytalan tölgyes klímakategóriával jellemezhetjük, de az évek óta tartó szélsőségekkel tarkított negatív időjárási tendencia – az aszály, az adott évszakhoz képest nagyságrendekkel melegebb hőmérsékleti értékek –, melyet az erdészeti klímakutatások is alátámasztanak –, az erdősztyepp klíma irányába mutatnak.

Az Igazgatóság erdőterületei a Natura 2000 hálózat részét képezik és néhány kivételtől eltekintve védett természeti területen találhatóak. Erdőterületünk közel egynegyedét faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban szükséges kezelni.

Az elmúlt erdőgazdálkodás-mentes évtizedek eredményeként mára a többségében sarjeredetű, lágy lombos állományaink túltartottak és leromlott egészségi állapottal jellemezhetőek, melyek véghasználata öt-tíz éven belül elkerülhetetlen, és sok esetben szerkezetátalakítással kombinált erdőtelepítéssel kell a kívánt erdőborítottságot elérni (3. számú ábra).

3a (Lagy lombos allomanyok koreloszlasa).jpg

3. ábra (Lágy lombos állományok koreloszlása)

A lassabb növekedési eréllyel rendelkező kemény, lombos állományok esetében gyérítések formájában átlagosan öt éven belül esedékes az első haszonvétel (4. számú ábra).

4a (Kemeny lombos allomanyok koreloszlasa).jpg

4. ábra (Kemény lombos állományok koreloszlása)

A működési területünk magas vízhálózat-sűrűségéből (1,2 km/km2) adódóan vízfolyásaink szinte állandó beavatkozást igényelnek. A már említett időjárási anomáliák következtében az elmúlt években megszaporodó villámárvizek akadálytalan lefolyását a mederben elhelyezkedő és elsősorban a problémát jelentő fás szárú növényzet eltávolításával kell elősegíteni. A patakmedrek és az időszakos vízjárások medreinek karbantartási munkálatait megelőzően állományleírást, fatömegbecslést és szükség esetén faérték számítást végzünk (3., 4. számú kép).

3 (Fatomegbecsles a Szentlaszloi-aroknal).jpg

3. kép (Fatömegbecslés a Szentlászlói-ároknál)

4 (Partbiztositas elokeszuletei Vizvarnal).jpg

4. kép (Partbiztosítás előkészületei Vízvárnál)

A tavalyi év derekán az előzőekben röviden ismertetett „irodába” csöppentem, mint az erdészeti feladatellátásért felelős, jogosult erdészeti szakszemélyzet.

Két évtized szakmai tapasztalatát és ismereteit igyekszem hasznosítani és gyarapítani a vízügyi ágazatban, melyben nagy segítségemre vannak mind a DDVIZIG-es, mind pedig a társ VIZIG-eken – akár a más szakterületen – dolgozó kollégák is.

Igazgatóságunk feltett szándéka, hogy a rábízott állami vagyonnak jó gazdája legyen, előtérbe helyezve az erdők hármas szerepét – ezen belül is kiemelten kezelve a közjóléti funkciókat –, ezért összhangban az erdész szakmai-, valamint a vízügyi szakágazati elvárásokkal és a jogszabályi környezettel megkezdődött meglévő erdőterületeink fenntartható erdőgazdálkodási-, valamint vagyonkezelésünkben lévő egyéb művelési ágú földterületeink erdősítési és fásítási koncepciójának, természetesen gazdasági tervekkel együtt történő kidolgozása.

„Emberi kultúránk az erdő irtásával kezdődött és csak az erdő megvédésével maradhat fenn.”

/H. Leibundgut, XIX. századi svájci erdőművelő/

5 (Csendelet a Drava folyo egyik mellekagan).jpg

5. kép (Csendélet a Dráva folyó egyik mellékágán)

Fotók: Garai Gergely – DDVIZIG

Utolsó módosítás: 2022. május 03., kedd 11:34