Események

23
2021. november 23., kedd

Konferencia – 2021. november 23. A gémeskúttól a vizek visszatartásáig – A gazdaságtámogató vízgazdálkodás helyzete és feladatai

Konferencia A gémeskúttól a vizek visszatartásáig – A gazdaságtámogató vízgazdálkodás helyzete és feladatai címmel, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó előrendezvényeként.

28
2021. október 28., csütörtök

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya megyei Területi Szervezete Előadóülést, Klub Napot szervez, 2021. október 28-án /csütörtökön/, délelőtt 9.30 - 12.00 óra között.

Logo_HidrologiaiTarsasag_nagy_300_sm

A DRYvER projekt és a DRYRivERS alkalmazás bemutatása ...

14
2021. szeptember 14., kedd

BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság a XXXVIII. Országos (online) Vándorgyűléséről – 2021. október 18.

Logo_HidrologiaiTarsasag_nagy_300_sm

Társaságunk 2021. szeptember 14. és 15. között, online formában rendezte meg XXXVIII. Országos Vándorgyűlését ...

9
2021. október 9., szombat

A Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén megalakított Települési Önkéntes Mentőcsoportok újraminősítése – 2021. október 9.

DSC_0049_sm

Az eseményen a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről Kovács Tibor szakaszmérnök-helyettes vett részt mint előadó, a Dunaszekcsői Örökségház épületében.

 

Az előadás témája: Elméleti felkészítés általános katasztrófavédelmi (polgári védelmi), honvédelmi és árvíz elleni védekezési ismeretekből. (Előadók: Oláh Tibor tű. ezredes, Kovács Tibor a DDVIZIG képviselője).

4
2021. október 4., hétfő

VÉRADÁS A DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGON – 2021. 10. 04.

Veradas-logo

Folytatódott a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által már hagyományosnak mondható véradó kampány, melynek alkalmával október 4-én (hétfőn) az Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központja – a Magyar Vöröskereszt támogatásával – kitelepült igazgatóságunk központi épületébe, idén immár harmadik alkalommal.

21
2021. szeptember 21., kedd

Vízrajzi mérőgyakorlat Miskolcon – szeptember 21-23.

DDVIZIG_2021_09_30_Vizrajzi_sm

A 2021-es évben az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság vendégeiként vettünk részt a hagyományosan minden évben megrendezett vízrajzi mérőgyakorlaton, szeptember 21. és 23. között.

24
2021. szeptember 24., péntek

Kiszáradó patakok: mit tehetünk? – Betekintés a DRYvER projekt rejtelmeibe – 2021. szeptember 24-én, a Kutatók Éjszakáján (PTE TTK - 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.), 18 órakor

DRYVER-logo

A DRYvER projekt több mint egy évig tartó előkészítés után a 2019 decemberében benyújtott pályázat alapján, a kétkörös bírálati folyamat során, hatvannál több projektjavaslat közül került be “Az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások közötti kapcsolatok” témakörben végül nyertes hat konzorcium közé ...

14
2021. szeptember 14., kedd

Hidrológus Klub indul a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon – 2021. szeptember 13.

logo_MHT_sm

A 2021. évtől az MHT Baranya Megyei Területi Szervezetének előadóüléseit havi rendszerességgel minden év szeptemberétől a következő év május végéig klubdélután formájában kötetlen beszélgetéssel egybekötve ...

Korábbi események
Tartalomfelelős: Jusztinger Brigitta, PR munkatárs

GYÁSZHÍR – 2021. október 8.

2021. október 08., péntek 13:03

Életének 81. évében elhunyt

 

SZATHMÁRY MAGDOLNA

 

okl. geológusmérnök,
okl. környezetvédelmi mérnök,
a DDVIZIG egykori osztályvezetője,
a Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetett tagja

 

Temetése 2021. október 8-án 12.30 órakor volt
a Pécsi Temető Dísztermében.

SZATHMÁRY MAGDOLNA
(Nyékládháza, 1940. augusztus 25. – Pécs, 2021. szeptember 30.)

A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1963-ban geológusmérnöki diplomát, majd 1976-ban a Veszprémi Vegyipari Egyetemen környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett. A Miskolci Egyetem értékes szakmai tevékenységét és mérnöki munkásságát 2013-ban Aranyoklevél adományozásával ismerte el.

Az egyetem elvégzése után a Mecseki Szénbányák tervező mérnöke, 1975-től a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízellátás–csatornázási osztályvezetője-, majd 1988-tól a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság környezetvédelmi osztályvezetője, 1980-tól környezetvédelmi igazgató-helyettese volt. Mindezek mellett a környezet- és természetvédelem szakirányításának egyéb feladatait is magáénak tekintette, mint a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatója, illetve 1997-ben a Környezetvédelmi Minisztérium főosztályvezetője. Ezt követően 2015-ig a SZAMATERV Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője, vezető tervezője és szakértője. Nemzetközi tekintetben a Jugoszláv (majd Horvát)–Magyar Vízgazdálkodási Bizottság Vízvédelmi Albizottság vezetője volt. Munkássága a környezetvédelmi szakterületek széles skáláját öleli fel: vízgazdálkodás és vízbázis-védelem, kármentesítés, rekultiváció tervezése, hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, stb. 1980-tól kisebb nagyobb megszakításokkal külső oktató volt a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. Tevékenyen részt vett a térség tudományos életében az MTA akadémiai munkabizottságok tagjaként, elsősorban a vízvédelem területén írt mintegy 20–22 publikációval, s közel ennyi szakmai előadással. Társaságunk Baranya Megyei Területi Szervezetének elnökségi tagja volt.

Huszonöt évig dolgozott az államigazgatás területén, majd 1998-tól, mint ügyvezető igazgató irányította a SZAMATERV Környezetvédelmi Kft. szakértői, tervezői, tanácsadói, kivitelezési munkáit. A hivatali világban szerzett szakmai és gyakorlati tapasztalatait és kapcsolatrendszerét jól hasznosította a piaci környezetben is.

Elismertségét többek között olyan nagy horderejű munkák fémjelzik, mint a Mecsek-Dráva, a Kapos-menti, vagy a Hevesi Hulladékgazdálkodási program tervezési és szakértői munkálatai. A társaság éppen olyan nagy szakértelemmel rendelkezett a hulladéktároló telepek rekultivációjával kapcsolatos munkákban, mint nagyszabású vízvédelmi projektekben. Nem volt ritka, hogy termelő cégek teljeskörű környezetvédelmi adatszolgáltatás elkészítésére kérik fel.

Tagja volt az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Föld- és Környezettudományok Természetvédelmi és Vízvédelmi Szakbizottságának.

A Magyar Mérnöki Kamara „A Környezetünk Védelméért” kitüntetésben részesítette, majd 2011-ben a Vállalkozók Országos Szövetsége az Év Vállalkozója cím adományozásával ismerte el szakmai munkáját. Vezető tervezői jogosultsággal tagja volt a Baranya Megyei Mérnök Kamarának és a Környezetvédelmi Tagozat Minősítő Bizottságának.

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Megyei Területi Szervezetének munkájában 1960 óta vett részt, elnökségi, vezetőségi tagként segítette a megye és a régió szakmai fejlődését. PRO AQUA emlékérmet 1995-ben kapott. Számos sikeres szakmai rendezvény szervezője, előadója volt.

Elismerései:
Környezetünkért Emlékérem, Aranygyűrűs Mérnök PRO AQUA emlékérem, a 2011. Év Vállalkozója.

2021. szeptember 30-án hunyt el. Halálával egy szakmailag mindig következetes és elkötelezett kollégát veszítettünk el. Pályafutását nagy ambíciókkal kezdte, mely a folyamatosan változó szakmai körülmények között is töretlen maradt és végigkísérte egészen haláláig. Sajátságosan humoros, innovatív szellemének meghatározó szerepe volt a térség vízgazdálkodása és környezetvédelme irányításában és mindennapjaiban. Aktív szakmai tevékenységet folytatott egészen haláláig.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

SÁGHINÉ JUHÁSZ ILDIKÓ,
az MHT Baranya Megyei Területi Szervezetének titkára

 

Utolsó módosítás: 2021. október 08., péntek 13:40