Események

22
2023. március 22., szerda

2023-ban is lesz GÁTŐRFUTÁS!

A 2022. évhez hasonlóan még 2023-ban is online formában hirdeti meg hagyományos, Víz világnapi Gátőrfutását az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A gátőrfutással továbbra is tisztelegni kívánnak a gátőrök előtt, akik természetes vizeink és vízkincsünk legjobb ismerői ...

16
2023. március 16., csütörtök

Megsebzett táj – Egy úszóláp elpusztítása és újjáélesztése címmel új időszaki kiállítás nyílik a Duna Múzeumban – 2023. március 16.

2020 decemberében példátlan környezetkárosítás történt a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág szigetszentmiklósi szakaszán: ismeretlen tettes hatalmas mennyiségű olajszármazékot engedett a csapadékvíz-elvezető csatornába, amely a vízfelszínre kijutva felbecsülhetetlen károkat okozott a természetvédelmi oltalom alatt álló terület élővilágában.

23
2023. március 23., csütörtök

V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia 2023. március 23.

Tisztelettel meghívom Önt, illetve a témában érdekelt kollégáit - kérem továbbítsa nekik a meghívást - a Víz Világnapja 2023 alkalmából megszervezett V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia szakmai fórumra ...

17
2023. március 17., péntek

60 éves a vízügyi felsőoktatás Baján – 2023. március 17.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar dékánja tisztelettel meghívja Önt ...

 

22
2023. február 22., szerda

MEGHÍVÓ – HIDROLÓGUS KLUBNAPRA – 2022. február 15.

logo_MHT_sm

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Vármegyei Területi Szervezete és a Mecsekérc Zrt. közösen szakmai napot tart a MECSEKÉRC Zrt. aktuális tevékenységeinek bemutatása címmel ...

3
2023. február 3., péntek

VÍZ VILÁGNAPI ALKOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁSAINK – #WorldWaterDay – 2023. február 3.

VV_23_logo_HUNsm

A Víz Világnapja alkalmából a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Pécsi Akadémiai Bizottság Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága Vízgazdálkodási Munkabizottsága, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság Baranya és Somogy Vármegyei Területi Szervezetei közösen alkotópályázatokat hirdetnek ...

25
2023. január 25., szerda

Meghívó Hidrológus Klubnapra – 2023. január 17.

logo_MHT_sm

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Megyei Területi Szervezete "A Vízügy és az MHT aktuális helyzete" címmel előadóülést szervez 2023. január 25-én (szerdán) 13 órai kezdettel.

12
2023. január 12., csütörtök

EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

NKE_logo_sm

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara is ott lesz az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

Várnak minden érdeklődőt az NKE standjánál!

Korábbi események
Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

2015. február 11., szerda 09:34

Jelentkezési határidő :2015. február 13.

Környezetvédelem - Vízgazdálkodás

„A jövő kék aranya a csapból fog folyni”
(Conrad Black)

A vizek minőségének védelme, a vízkészletetekkel való felelős gazdálkodás, a vizek hasznosítása, elosztása és megőrzése a jövő generációi számára korunk kiemelkedően fontos feladata. Iskolánkban a környezetvédelem-vízgazdálkodás tagozaton közel 50 éve képezzük a terület középfokú végzettségű szakembereit: vízügyi technikusokat.
A korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó képzéshez a feladatnak magas színvonalon megfelelő eszközrendszer és infrastrukturális háttér (laborépület, tanpálya) ad biztos alapot. Szakmai tanáraink tapasztalata, felkészültsége a minőségi oktatás legfontosabb biztosítéka. A 9-12. évfolyamon folytatott közismereti képzés alapvető célja – a korszerű általános műveltség átadása, az érettségi vizsgára való felkészítés mellett – az is, hogy biztos alapot és kiegészítést jelentsen a szakmai tantárgyak tanulásához.

A képzés adatai

A szakképesítés megnevezése: Vízügyi technikus (OKJ: 54 853 01)
Képzési idő: 4+1 év

A vízügyi képzésnek az iskolán belül külön épületrész ad otthont. A gyakorlati órák az iskolaudvar területén működő vizes tanpályán, illetve a külső terepen zajlanak. A Rinya patak és Dráva folyó közelsége is kiváló lehetőséget gyakorlati feladatok megvalósításához

Tanórán kívüli iskolai tevékenységek

Az iskola sokszínű kínálatot biztosít a tanulók érdeklődésének megfelelő szabadidős, illetve a tanulmányokhoz kapcsolódó, tanórán kívüli szabadidős tevékenységek terén.

Szakkörök

A közismereti tantárgyi szakkörök mellett a szakmához kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődő tanulók, illetve bekapcsolódhatnak a Magyar Hidrológiai Társaság iskolánkban működő ifjúsági tagozatának a munkájába.

Szakmai tanulmányi versenyek

Tanulóink rendszeresen sikerrel szerepelnek az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV). 2014-ben a vízügyi technikusok versenyében 2., illetve 3. helyezést értek el diákjaink, 2013-ban pedig 1., illetve 2. helyezést.
Részt veszünk a különböző szakmai pályázatokon is. Legutóbb a Magyar Hidrológia Társaság által kiírt Sajó Elemér pályázaton ért el diákunk országos 1. helyezést.

Egyéb szabadidős tevékenységek

Az iskolában aktív diákélet és sporttevékenység folyik. A tanulók bekapcsolódhatnak a diákönkormányzat, az iskolarádió, illetve a különböző sportkörök (kézlabda, kosárlabda, futball, erőemelés, atlétika, úszás, torna) munkájába.

Kollégium

Kollégiumot – igény esetén – minden tanulónak biztosítunk. A kollégium – amely az iskola közvetlen szomszédságában található – megfelelő környezetet biztosít a tanuláshoz, illetve a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Elhelyezkedési lehetőségek

Vízmű vállalatok
Víztársulatok
Csatornamű vállalatok, társulások
Önkormányzatok műszaki osztályai
Önkormányzatok építésügyi hatósága
Nemzeti Parkok - Vízügyi Igazgatóságok
Építőipari magánvállalkozások (saját v. idegen)
Mezőgazdasági üzemek
Környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások
Üzemekben, gyárakban környezetvédelmi előadó

Továbbtanulási lehetőségek

Azok a tanulók, akik a középiskola elvégzése után tovább szeretnének tanulni, több lehetőség közül választhatnak. A 12. évfolyam befejezése, illetve az érettségi vizsga megszerzése után tanulmányaikat – sikeres felvételi esetén – bármely felsőoktatási intézményben folytathatják, a szakképző évfolyam elvégzése nem kötelező. Azoknak a diákoknak, akik a szakirányú felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, mindenképpen javasoljuk, hogy az egy éves szakképző évfolyam elvégzése, illetve a szakmai vizsga megszerzése után tanuljanak tovább. Szakirányú továbbtanulásnál a szakmai ismeretek teljes körű elsajátítása, a szakképzettség megszerzése számottevő előnyt jelent.

Forrás:
http://www.dravavolgye.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=358

 

Utolsó módosítás: 2015. február 11., szerda 09:55