Események

22
2023. március 22., szerda

2023-ban is lesz GÁTŐRFUTÁS!

A 2022. évhez hasonlóan még 2023-ban is online formában hirdeti meg hagyományos, Víz világnapi Gátőrfutását az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A gátőrfutással továbbra is tisztelegni kívánnak a gátőrök előtt, akik természetes vizeink és vízkincsünk legjobb ismerői ...

16
2023. március 16., csütörtök

Megsebzett táj – Egy úszóláp elpusztítása és újjáélesztése címmel új időszaki kiállítás nyílik a Duna Múzeumban – 2023. március 16.

2020 decemberében példátlan környezetkárosítás történt a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág szigetszentmiklósi szakaszán: ismeretlen tettes hatalmas mennyiségű olajszármazékot engedett a csapadékvíz-elvezető csatornába, amely a vízfelszínre kijutva felbecsülhetetlen károkat okozott a természetvédelmi oltalom alatt álló terület élővilágában.

23
2023. március 23., csütörtök

V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia 2023. március 23.

Tisztelettel meghívom Önt, illetve a témában érdekelt kollégáit - kérem továbbítsa nekik a meghívást - a Víz Világnapja 2023 alkalmából megszervezett V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia szakmai fórumra ...

17
2023. március 17., péntek

60 éves a vízügyi felsőoktatás Baján – 2023. március 17.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar dékánja tisztelettel meghívja Önt ...

 

22
2023. február 22., szerda

MEGHÍVÓ – HIDROLÓGUS KLUBNAPRA – 2022. február 15.

logo_MHT_sm

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Vármegyei Területi Szervezete és a Mecsekérc Zrt. közösen szakmai napot tart a MECSEKÉRC Zrt. aktuális tevékenységeinek bemutatása címmel ...

3
2023. február 3., péntek

VÍZ VILÁGNAPI ALKOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁSAINK – #WorldWaterDay – 2023. február 3.

VV_23_logo_HUNsm

A Víz Világnapja alkalmából a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Pécsi Akadémiai Bizottság Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága Vízgazdálkodási Munkabizottsága, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság Baranya és Somogy Vármegyei Területi Szervezetei közösen alkotópályázatokat hirdetnek ...

25
2023. január 25., szerda

Meghívó Hidrológus Klubnapra – 2023. január 17.

logo_MHT_sm

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Megyei Területi Szervezete "A Vízügy és az MHT aktuális helyzete" címmel előadóülést szervez 2023. január 25-én (szerdán) 13 órai kezdettel.

12
2023. január 12., csütörtök

EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

NKE_logo_sm

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara is ott lesz az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

Várnak minden érdeklődőt az NKE standjánál!

Korábbi események
Tartalomfelelős: Jusztinger Brigitta, PR munkatárs

Az öntözések ügye a 19. század utolsó harmadában

2022. augusztus 11., csütörtök 11:07
Kvassay Jenő vízmérnök

Kvassay Jenő vízmérnök

Ha az 1863. évi nagy alföldi aszálykatasztrófát követően kidolgozott különböző öntözési elképzelések nem is valósultak meg, a kisebb horderejű helyi kezdeményezések – főleg a Dunántúlon – eredményre vezettek. Az eredményekhez persze azt is hozzá kell tenni, ahol egy öntözéseknek elkötelezett mérnök, vagy gazda kihullott a sorból, ott az öntözés ügye is könnyen megfeneklett. Jellemző volt a korra, hogy míg a vasútépítkezésekhez a mérnököket országszerte keresték, addig az öntözési tervekkel a mérnök maga volt kénytelen felkutatni kevésszámú megbízóját.

Jelentősen változott a helyzet a kultúrmérnöki hivatalok 1879. évi megszervezését követően.

Amíg a 19. században az ármentesítéseket és a lecsapolásokat, valamint a belvízlevezetést – ha kemény küzdelem árán is, de végrehajtották, addig merőben más volt a helyzet a talajjavítások, az öntözések tekintetében. A vizek kártételeitől való megszabadulás ugyanis népszerű volt a birtokosok között, arra könnyebben lehetett társulatot szervezni. Elég volt ehhez az adott terület birtokosai arányos többségének összefogása. Ezek a munkák voltak egyébként a talajjavítás első lépcsőfokai. Mivel azonban az egyes birtokok gazdálkodás és jövedelmezőség szempontjából nem álltak azonos színvonalon, a későbbiek során már csak a korszerűbben szervezett gazdaságok urai igényelték a birtokuk továbbfejlesztéséhez nélkülözhetetlen talajjavító beruházásokat. Ehhez a törvény már nem nyújtott kényszerítő segítséget, mint azt az ármentesítő társulatok, illetve maga az ármentesítés esetében tette.

Nem árt megjegyezni, hogy az ármentesítési munkák nem minden birtokos számára jelentettek rögtön gazdasági fellendülést. Voltak olyan területek, ahol a nagy vízmunkák befejeződése egybeesett a gabona árának tartós mélyrepülésével, s a gazdák számítása nem vált be. A várt gazdagodás helyett maradt a szegénység.

A múlt század vége felé a meg-megújuló gabonaválságok és a nyomukban járó gazdasági feszültségek következtében az Alföldön különös hangsúlyt kapott az agrárszociális kérdés. Az egyoldalú, berendezkedett gazdaságok válságából kivezető útnak látszott a sok élőmunkát és munkaerőt igénylő öntözéses gazdálkodás minél szélesebb elterjesztése. Az alföldi mozgalmak leszerelésére a politikusok egy része az öntözőcsatornák építésével együtt járó intenzív gazdálkodást tekintette az egyik gyógymódnak.

A kérdés körül kialakult vitában KVASSAY JENŐ vízmérnök, a magyar vízügyi szolgálat jelentős alakja – a kultúrmérnöki hivatalok tapasztalatait figyelembe véve – inkább óvott az e téren megnyilvánuló túlzott optimizmustól. Nézete szerint, amíg a birtokos 1000 holdon megél, addig nincs szüksége az (akkor rentábilis méretűnek tekintett) 50-60 holdas öntözőgazdaság berendezésére. Ráadásul az öntözőgazdaság nem működik magától, azzal bíbelődni kell, amihez a magyar gazda nincsen szokva. Azt a nézetet vallotta tehát, hogy nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, hanem csak lassan és fokozatosan lehet az öntözéseket megvalósítani, különben az egész ügyet hosszú időkre ellehetetlenítik.

Vizeink Krónikája – A  magyar vízgazdálkodás története
Szerkesztette: Fejér László
Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény – Budapest, 2001.

Utolsó módosítás: 2022. augusztus 11., csütörtök 13:37