Események

22
2023. március 22., szerda

2023-ban is lesz GÁTŐRFUTÁS!

A 2022. évhez hasonlóan még 2023-ban is online formában hirdeti meg hagyományos, Víz világnapi Gátőrfutását az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A gátőrfutással továbbra is tisztelegni kívánnak a gátőrök előtt, akik természetes vizeink és vízkincsünk legjobb ismerői ...

16
2023. március 16., csütörtök

Megsebzett táj – Egy úszóláp elpusztítása és újjáélesztése címmel új időszaki kiállítás nyílik a Duna Múzeumban – 2023. március 16.

2020 decemberében példátlan környezetkárosítás történt a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág szigetszentmiklósi szakaszán: ismeretlen tettes hatalmas mennyiségű olajszármazékot engedett a csapadékvíz-elvezető csatornába, amely a vízfelszínre kijutva felbecsülhetetlen károkat okozott a természetvédelmi oltalom alatt álló terület élővilágában.

23
2023. március 23., csütörtök

V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia 2023. március 23.

Tisztelettel meghívom Önt, illetve a témában érdekelt kollégáit - kérem továbbítsa nekik a meghívást - a Víz Világnapja 2023 alkalmából megszervezett V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia szakmai fórumra ...

17
2023. március 17., péntek

60 éves a vízügyi felsőoktatás Baján – 2023. március 17.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar dékánja tisztelettel meghívja Önt ...

 

22
2023. február 22., szerda

MEGHÍVÓ – HIDROLÓGUS KLUBNAPRA – 2022. február 15.

logo_MHT_sm

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Vármegyei Területi Szervezete és a Mecsekérc Zrt. közösen szakmai napot tart a MECSEKÉRC Zrt. aktuális tevékenységeinek bemutatása címmel ...

3
2023. február 3., péntek

VÍZ VILÁGNAPI ALKOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁSAINK – #WorldWaterDay – 2023. február 3.

VV_23_logo_HUNsm

A Víz Világnapja alkalmából a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Pécsi Akadémiai Bizottság Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága Vízgazdálkodási Munkabizottsága, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság Baranya és Somogy Vármegyei Területi Szervezetei közösen alkotópályázatokat hirdetnek ...

25
2023. január 25., szerda

Meghívó Hidrológus Klubnapra – 2023. január 17.

logo_MHT_sm

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Megyei Területi Szervezete "A Vízügy és az MHT aktuális helyzete" címmel előadóülést szervez 2023. január 25-én (szerdán) 13 órai kezdettel.

12
2023. január 12., csütörtök

EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

NKE_logo_sm

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara is ott lesz az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

Várnak minden érdeklődőt az NKE standjánál!

Korábbi események
Tartalomfelelős: Jusztinger Brigitta, PR munkatárs

Elindult az erdészeti tevékenység a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon – 2022. április 27.

2022. május 03., kedd 10:41

Az erdész hivatás – az örökségünkből adódóan is és természetesen jellegénél, sajátosságaiból fakadóan is – holisztikus szemléletmódot kíván meg a gyakorlójától. „Ott lenn délen, Baranyában” sincs ez másként, ahogyan a puhafás fűz-nyár ligeterdő az ártéren megpróbál alkalmazkodni a Dráva medersüllyedése következtében fellépő talajvíz-csökkenéshez, úgy a vízügyes erdésznek is figyelembe kell vennie – a sajátja mellett – a specifikusan vízügyi szakmai szempontokat (lehetne persze bőven sorolni, hogy még mit, de ez nem a jelen cikk témája).

Működési területünk közel 10 000 km2-en terül el, elsősorban Baranya és Somogy-, kisebb mértékben Tolna megyében. A földrajzi kiterjedés változatos tájszerkezetet és ennek megfelelően változatos termőhelyi viszonyokat eredményez. Északon a Balaton, délen a Dráva folyó mentén síkvidéki-, a közbenső területeken a Dunántúli-dombságnak köszönhetően túlnyomórészt a dombvidéki jellegű hatások érvényesülnek. Működési területünkön megközelítőleg 700 tó és több mint 10 000 km hosszúságú vízfolyáshálózat (vízerek, patakok, folyók) található.

Igazgatóságunk – a fenntartható erdőgazdálkodás, a tartamosság és a szakmai szempontok érvényesülése érdekében – együttműködik az állami erdőgazdaságokkal, a hatósági feladatokat ellátó szervekkel, a természetvédelem, valamint a földhasználatra jogosultak képviselőivel.

Számomra kiemelt jelentőséggel bír e kiterjedt kapcsolatrendszer, mert nem volt lehetőségem átvenni a vízügyes erdész stafétát az elődöktől, ezért elengedhetetlen a folyamatos és naprakész információáramlás.

Alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy az Evt. (2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) és a hozzá tartozó rendeletek értelmében elsőként az erdőnek minősülő földterületek felkutatásával és állományleírásával foglalkozzunk.

A DDVIZIG Országos Erdőállomány Adattár részét képező erdőterületeit az 1. számú táblázat tartalmazza.

1lazat (Az Igazgatosag erdoteruleteinek teruleti megoszlasa).jpg

1. táblázat (Az Igazgatóság erdőterületeinek területi megoszlása)

Erdőterületeink Somogy megyében szinte kizárólag a Dráva folyó mentén helyezkednek el, elsősorban középmély-, illetve mély fekvésű ártéri puhafás erdőtársulásokat képezve. Valamivel magasabb térszinten, állami, valamint magán erdők ölelésében lehet találkozni akácosokkal (1. számú ábra).

1a (Erdoallomanyok fafajmegoszlasa Somogy megyeben).jpg

1. ábra (Erdőállományok fafajmegoszlása Somogy megyében)

Baranya megyében a felszíni, hidrológiai és talajadottságok, valamint a Mecsek mezoklimatikus hatása következtében a somogyihoz képest változatosabb termőhelyi feltételek mellett fajgazdagabb erdőállományokkal rendelkezünk. 50-100 méteres tengerszint feletti magasságnál a lágy, lombos fafajok közé (mézgás éger, fehér fűz) ékelődve megjelennek a kemény, lombos fafajok képviselői (juharok, kőrisek, csertölgy, kocsánytalan tölgy, gyertyán, egyéb és vadgyümölcsök), melyek elegyaránya a magasság emelkedésével egyenes arányban nő (1., 2. számú kép).

1 (Egeres a Kovacsszenajai-tonal).jpg

1. kép (Égeres a Kovácsszénájai-tónál)

2 (Egeres a Kovacsszenajai-tonal).jpg

2. kép (Égeres a Kovácsszénájai-tónál)

A tűlevelűek kísérő fafajként vannak jelen, elsősorban az erdei, kisebb számban fekete fenyővel lehet találkozni. Legmagasabban fekvő erdőterületeink a Pécsi-tó környékén találhatóak 200-210 méteres magasságban, ahol az uralkodó fafaj a kocsánytalan tölgy, illetve a csertölgy gyertyán eleggyel (2. számú ábra).

2a (Erdoallomanyok fafajmegoszlasa Baranya megyeben).jpg

2. ábra (Erdőállományok fafajmegoszlása Baranya megyében)

Az erdészeti klímaosztályozás szempontjából működési területünket jelenleg még a kocsánytalan tölgyes klímakategóriával jellemezhetjük, de az évek óta tartó szélsőségekkel tarkított negatív időjárási tendencia – az aszály, az adott évszakhoz képest nagyságrendekkel melegebb hőmérsékleti értékek –, melyet az erdészeti klímakutatások is alátámasztanak –, az erdősztyepp klíma irányába mutatnak.

Az Igazgatóság erdőterületei a Natura 2000 hálózat részét képezik és néhány kivételtől eltekintve védett természeti területen találhatóak. Erdőterületünk közel egynegyedét faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban szükséges kezelni.

Az elmúlt erdőgazdálkodás-mentes évtizedek eredményeként mára a többségében sarjeredetű, lágy lombos állományaink túltartottak és leromlott egészségi állapottal jellemezhetőek, melyek véghasználata öt-tíz éven belül elkerülhetetlen, és sok esetben szerkezetátalakítással kombinált erdőtelepítéssel kell a kívánt erdőborítottságot elérni (3. számú ábra).

3a (Lagy lombos allomanyok koreloszlasa).jpg

3. ábra (Lágy lombos állományok koreloszlása)

A lassabb növekedési eréllyel rendelkező kemény, lombos állományok esetében gyérítések formájában átlagosan öt éven belül esedékes az első haszonvétel (4. számú ábra).

4a (Kemeny lombos allomanyok koreloszlasa).jpg

4. ábra (Kemény lombos állományok koreloszlása)

A működési területünk magas vízhálózat-sűrűségéből (1,2 km/km2) adódóan vízfolyásaink szinte állandó beavatkozást igényelnek. A már említett időjárási anomáliák következtében az elmúlt években megszaporodó villámárvizek akadálytalan lefolyását a mederben elhelyezkedő és elsősorban a problémát jelentő fás szárú növényzet eltávolításával kell elősegíteni. A patakmedrek és az időszakos vízjárások medreinek karbantartási munkálatait megelőzően állományleírást, fatömegbecslést és szükség esetén faérték számítást végzünk (3., 4. számú kép).

3 (Fatomegbecsles a Szentlaszloi-aroknal).jpg

3. kép (Fatömegbecslés a Szentlászlói-ároknál)

4 (Partbiztositas elokeszuletei Vizvarnal).jpg

4. kép (Partbiztosítás előkészületei Vízvárnál)

A tavalyi év derekán az előzőekben röviden ismertetett „irodába” csöppentem, mint az erdészeti feladatellátásért felelős, jogosult erdészeti szakszemélyzet.

Két évtized szakmai tapasztalatát és ismereteit igyekszem hasznosítani és gyarapítani a vízügyi ágazatban, melyben nagy segítségemre vannak mind a DDVIZIG-es, mind pedig a társ VIZIG-eken – akár a más szakterületen – dolgozó kollégák is.

Igazgatóságunk feltett szándéka, hogy a rábízott állami vagyonnak jó gazdája legyen, előtérbe helyezve az erdők hármas szerepét – ezen belül is kiemelten kezelve a közjóléti funkciókat –, ezért összhangban az erdész szakmai-, valamint a vízügyi szakágazati elvárásokkal és a jogszabályi környezettel megkezdődött meglévő erdőterületeink fenntartható erdőgazdálkodási-, valamint vagyonkezelésünkben lévő egyéb művelési ágú földterületeink erdősítési és fásítási koncepciójának, természetesen gazdasági tervekkel együtt történő kidolgozása.

„Emberi kultúránk az erdő irtásával kezdődött és csak az erdő megvédésével maradhat fenn.”

/H. Leibundgut, XIX. századi svájci erdőművelő/

5 (Csendelet a Drava folyo egyik mellekagan).jpg

5. kép (Csendélet a Dráva folyó egyik mellékágán)

Fotók: Garai Gergely – DDVIZIG

Utolsó módosítás: 2022. május 03., kedd 11:34