Események

22
2023. március 22., szerda

2023-ban is lesz GÁTŐRFUTÁS!

A 2022. évhez hasonlóan még 2023-ban is online formában hirdeti meg hagyományos, Víz világnapi Gátőrfutását az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A gátőrfutással továbbra is tisztelegni kívánnak a gátőrök előtt, akik természetes vizeink és vízkincsünk legjobb ismerői ...

16
2023. március 16., csütörtök

Megsebzett táj – Egy úszóláp elpusztítása és újjáélesztése címmel új időszaki kiállítás nyílik a Duna Múzeumban – 2023. március 16.

2020 decemberében példátlan környezetkárosítás történt a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág szigetszentmiklósi szakaszán: ismeretlen tettes hatalmas mennyiségű olajszármazékot engedett a csapadékvíz-elvezető csatornába, amely a vízfelszínre kijutva felbecsülhetetlen károkat okozott a természetvédelmi oltalom alatt álló terület élővilágában.

23
2023. március 23., csütörtök

V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia 2023. március 23.

Tisztelettel meghívom Önt, illetve a témában érdekelt kollégáit - kérem továbbítsa nekik a meghívást - a Víz Világnapja 2023 alkalmából megszervezett V. Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferencia szakmai fórumra ...

17
2023. március 17., péntek

60 éves a vízügyi felsőoktatás Baján – 2023. március 17.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar dékánja tisztelettel meghívja Önt ...

 

22
2023. február 22., szerda

MEGHÍVÓ – HIDROLÓGUS KLUBNAPRA – 2022. február 15.

logo_MHT_sm

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Vármegyei Területi Szervezete és a Mecsekérc Zrt. közösen szakmai napot tart a MECSEKÉRC Zrt. aktuális tevékenységeinek bemutatása címmel ...

3
2023. február 3., péntek

VÍZ VILÁGNAPI ALKOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁSAINK – #WorldWaterDay – 2023. február 3.

VV_23_logo_HUNsm

A Víz Világnapja alkalmából a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Pécsi Akadémiai Bizottság Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága Vízgazdálkodási Munkabizottsága, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság Baranya és Somogy Vármegyei Területi Szervezetei közösen alkotópályázatokat hirdetnek ...

25
2023. január 25., szerda

Meghívó Hidrológus Klubnapra – 2023. január 17.

logo_MHT_sm

A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Megyei Területi Szervezete "A Vízügy és az MHT aktuális helyzete" címmel előadóülést szervez 2023. január 25-én (szerdán) 13 órai kezdettel.

12
2023. január 12., csütörtök

EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

NKE_logo_sm

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara is ott lesz az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.

Várnak minden érdeklődőt az NKE standjánál!

Korábbi események
Tartalomfelelős: Jusztinger Brigitta, PR munkatárs

Gróf Széchenyi Bertalan felsősegesdi uradalma – Az alagcsövezések tervei – 2021. január 7.

2022. január 07., péntek 11:02

Belső-Somogy több mint ezeréves történelmi múlttal rendelkező nagyközsége Segesd. Itt ered a Drávát tápláló Rinya-patak egyik ága, mely Gróf Széchenyi Bertalan felsősegesdi uradalmán folyt keresztül.

Sárvár-felsővidéki Gróf Széchenyi Bertalan (Sopron, 1866. – Budapest, 1943.) mezőgazdász, jogász, nagybirtokos, politikus, a Felsőház elnöke, az MTA igazgatósági tagja, császári és királyi kamarás.

A felsősegesdi uradalom Gróf Széchenyi Bertalan hitbizományi uradalma volt, melyet az ország egyik legkiválóbb hazai gazdaságává fejlesztette.
Aktív és jelentős közéleti életet élt, 1923 és 1925. között betöltötte az Országos Erdészeti Egyesület elnöki posztját is, de számos társadalmi és gazdasági egyesületben is tisztséget viselt.
Akadémiai tagsága mellett a Széchenyi Tudományos Társaság elnöke volt, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum tiszteletbeli tanácsának volt tagja.
Jogi végzettségének köszönhetően megválasztották a Királyi és Országos Legfőbb Fegyelmi Bíróság tagjának is.

Életének 77. évében hunyt el Budapesten, 1943. június 3-án. Nagycenken, a Széchenyi-család temetkezési helyén, a családi mauzóleumban helyezték el örök nyugalomra.

Az 1911-ből és 1914-ből származó, eredeti dokumentumok a felsősegesdi birtokáról készült eredeti helyszínrajzok, ahol 5 ezer magyar hold erdeje volt.

Gróf Széchenyi Bertalan felsősegesdi alagcsövezésének terve 2. - Általános helyszínrajz – 1911. évi február hó

DDVIZIG_2022_01_05_01

DDIZIG_2022_01_05_02

Gróf Széchenyi Bertalan felsősegesdi 24.25.27.28 sz. táblái alagcsövezésének terve – 2/a – Átnézetes helyszínrajz – 1914. évi március hó

DDVIZIG_2022_01_05_03

DDVIZIG_2022_01_05_04

Szemelvény a „Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye” c. kötetből:

„A vármegye agyagos és homokos vályogtalaja az erdőnevelésre nagyon alkalmas; az agyagos vályog talajokon a tölgy, bükk, cser és gyertyán az uralkodó fanem, a homokos talajokon pedig a fenyő, ákácz, nyír és nyárfa. Az éghajlati viszonyok szintén kedvezőek az erdőmívelésre. E kedvező viszonyok következtében a legértékesebb lomblevelű fák: a tölgy, cser, bükk, gyertyán feltalálják tenyészigényeiket. Somogyban igen szép zárt lomblevelűfáktól alkotott erdőket találunk. A kedvező éghajlati viszonyok következtében a homoktalajokon is igen szép fenyveseket, ákácerdőket és nyíreseket, sőt tölgyeseket is lehet találni. A fekvés is kedvező, mert a vármegye domborzati viszonyai szelídek és a halmosabb vidékeken is kevés a meredek lejtő; de még ezek sem annyira meredekek, hogy az erdősítésre alkalmatlanok volnának. Somogyban, a kataszteri nyilvántartás szerint, 1912. év végén 209.446 k.hold erdővolt, a mi az összterület 18 százalékának felel meg. Ez a terület azonban apadóban van, mert a magánkézen lévő erdők irtása nem szünetel. Az idevonatkozó törvényes intézkedések következménye, hogy rendszeres és szakszerű erdőkezelés csak a kötött erdőbirtokokon és azokon a magánerdőbirtokokon van, a hol rendszeres üzemtervek szerint, szakképzett erdészek vezetik az erdőkezelést. Így nagykiterjedésű és kiváló szép erdeik vannak a 74 vármegyében: hg. Esterházy Miklósnak, hg. Festetich Taszilónak, gróf Festetich Pálnak, gróf Hunyady Józsefnek, gróf Zichy Bélának, özv. gróf Széchenyi Imrénének, stb.”

Utolsó módosítás: 2022. január 07., péntek 11:17