Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786

Mintavevő Munkacsoport

2015. évtől minden laboratóriummal nem rendelkező vízügyi igazgatóságnál akkreditált mintavevő csoport jött létre. Az egységek akkreditációja felszíni víz- és szennyvíz mintavételre, és ezek fizikai és általános kémiai paramétereinek helyszíni mérésére terjed ki.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) Mintavevő Munkacsoportja 8 főből áll, központilag kijelölt vezetője mindegyik igazgatóságon a műszaki igazgató-helyettes.
A feladat ellátásához mind a szakmai irányítók, mind a minőségügyi vezetők rendelkeznek „belső auditor és minőségirányítási vezető” képesítéssel.

A Munkacsoport, mint „mintavevő szervezet” 2016. augusztus 24-én megkapta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditált státuszát, amit 2021. június 3-án megújított az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti helyszíni vizsgálati és mintavételi tevékenységre. Akkreditálási okiratának száma: NAH-7-0064/2021.
A Munkacsoport működését a minőségirányítási kézikönyv, tizenkilenc minőségirányítási eljárás és négy munkautasítás szabályozza, harminchárom féle formanyomtatvány segíti.
A minták vizsgálatát a velünk kötött együttműködési megállapodás alapján a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály Vízvédelmi Laboratóriuma, a Mecsekérc Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság Vizsgálólaboratóriuma és a Baranya Megyei Kormányhivatal Laboratóriuma végzi.


A Mintavevő Munkacsoport működése nagymértékben hozzájárul az igazgatóság szakmai munkájához (üzemeltetés és feladatellátás szempontjából hasznos mintavételekkel, helyszíni mérésekkel, szakmai segítséget nyújtva pl. a vízminőségi kárelhárítási tevékenységnél).
A Mintavevő Munkacsoport állandó, 24 órás ügyeletet tart fent.