Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786

Pályázati felhívás a Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére 2023. 08. 02.

Lampl Hugó

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság pályázati felhívása a 2024. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
2023. 08. 02.


A Hivatalos Értesítő 2023. évi 36. számában – 2023. július 29-én – megjelent a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása, a 2024. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére.

A vízügyi ágazat elismertségének növelése, az arra érdemes műszaki teljesítmény megfelelő díjazása, a vízilétesítmények korszerű módszerek alkalmazásával történő megvalósításának ösztönzése érdekében – a pályázati felhívásban szereplő feltételeket kielégítő műszaki létesítmények – vonatkozásában lehet benyújtani pályázati anyagot, a tervező és a kivitelező szakemberek tevékenységének elismerhetősége érdekében.
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.
Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy, a létesítmény kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.
Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.
A javaslatok véleményezésére létrehozott szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően, helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza.
Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat esetében a víz világnapján – március 22-én – kerül sor.
A nyertes pályázat elismerése során egy, a tervezésért és egy, a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre.
A pályázat benyújtásának, illetve postai feladásának a határideje: 2023. december 17.

A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére (1051 Budapest, József Attila u. 2–4., 1903 Budapest, Pf. 314) szíveskedjenek eljuttatni. A lezárt borítékra a „Lampl Hugó Emlékplakett pályázat” jelölést kérjük feltüntetni.
További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel.: 0670/489-7063; e-mail: judit.beszterczan@bm.gov.hu)


A hivatalos értesítő és a pályázati felhívás letölthető PDF formátumban: