Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786

Vízgazdálkodási Tanácsok Vízgazdálkodási Tanácsok

Tájékoztatás a Vízgazdálkodási Tanácsok 2022. évi tevékenységéről

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló, 2018. december 8-a óta hatályos 1587/2018. (XI. 22.) Kormányhatározat értelmében a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság látja el.  A Kormányhatározat részletesen szabályozza a Tanácsok feladatait és tagi összetételét.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) működési területe megegyezik a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területével. A Tanács tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzatokkal összehangoltan végzi. Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. A Vízgazdálkodási Tanács szakmai munkájában kiemelten fontos szerepet kap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitásairól és a VGT intézkedési programok végrehajtásához kapcsolódó projektekről szóló tájékoztatás.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács összehívására 2022. október 19-én került sor.

Az ülésen elsőként Nagy Csaba (országgyűlési képviselő) elnök ismertette és tagi szavazással elfogadtatta a napirendi pontokat. Előadásként többek között elhangzott a beszámoló a DDTVT szakmai bizottságainak 2021. évi és 2022. első féléves munkájáról, az öntözési lehetőségekről, a DDVIZIG működési területén lévő aszálymonitoringról, valamint a „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” elnevezésű projekt kivitelezési munkáinak tapasztalatairól. Az ülés végeztével a tanácstagok elfogadták a 2023. évi munkatervet.

Az állandó és eseti bizottságok munkájának bemutatása:

A DDTVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében két állandó bizottságot működtet, a Baranya Megyei- (BMSZB) és a Somogy Megyei Szakmai Bizottságokat (SMSZB), melyek a különböző pályázati felhívások keretében benyújtott kérelmeket ebben az évben elektronikus formában-, bizottsági ülés összehívása nélkül tárgyalták meg.

A DDTVT Baranya Megyei Szakmai Bizottsága (BMSZB) 2022. évben összesen 56 db TOP „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” témájú pályázati felhíváshoz kapcsolódó kérelmet tárgyalt meg és állította ki támogató szakmai véleményét. A VP „Egyedi szennyvízkezelés” témájú pályázati felhíváshoz kapcsolódóan 1 db kérelmet tárgyalt meg és fogalmazott meg szakmai véleményt. A Bizottsághoz szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában 1 db pályázati anyag érkezett az évben.

A DDTVT Somogy Megyei Szakmai Bizottsága (SMSZB) 2022. évben 44 db TOP „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” témájú pályázati felhíváshoz kapcsolódó kérelmet tárgyalt meg, valamint 5 db VP „Egyedi szennyvízkezelés” témájú dokumentációt. Szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában Somogy megyét érintően nem nyújtottak be kérelmet.

Eseti Bizottság munkájára 5 esetben volt szükség (TOP témájú pályázatok), azoknál a településeknél, ahol Tolna megyei érintettség adódott a DDVIZIG működési területen.

A Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) működési területe lehatárolásának alapját a Dráva Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint kijelölt vízgyűjtője képezi. A Tanács ülését szintén október 19-én tartotta, a DDTVT ülésével összevontan.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2022. évben munkáját magas szakmai színvonalon látta el. A Tanács a jogszabályokban előírt kötelezettségeket és az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé teljesítendő feladatokat elvégezte. A Tanács munkájáról a Titkárság a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapján, valamint a negyedévente kötelezően megjelenő Drávától a Balatonig című elektronikus újságjában nyújtott tájékoztatást a közvélemény számára.

A vízügyi ágazat szempontjából fontos témák megtárgyalásával a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2022. évben is sikeresen hozzájárult működési területén a vízgazdálkodás szakmai feladatainak eredményes végrehajtásához.