Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786

Vízgazdálkodási Tanácsok Vízgazdálkodási Tanácsok

Összefoglaló a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) 2023. évi munkájáról

A Tanácsok tevékenységüket a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI. 22.) Kormányhatározatban foglaltaknak, a Szervezeti és Működési Szabályzatainak és az éves munkaterveiknek megfelelően, a vármegyei önkormányzatokkal összehangoltan végzik. Tevékenységi körükben elősegítik a területi szintű vízgazdálkodási szakmai feladatok egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. A szakmai bizottságok véleményezik, értékelik és közvetítik a térség vízgazdálkodását érintő terveket, programokat, javaslatokat és társadalmi elvárásokat.

A Tanácsok a 2023. évben is üléseztek, megvitatva a felmerülő aktuális szakmai kérdéseket úgy, mint a villámárvizek vagy a klímaváltozás hatásainak kérdéskörét, valamint a térségben befejeződött projektek eredményeit.

A DDTVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében működteti két állandó bizottságát, a Baranya Vármegyei- és a Somogy Vármegyei Szakmai Bizottságot.

A különböző pályázati felhívások keretében benyújtott kérelmek véleményezése a tagok aktív részvételével, zavartalanul működött mindkét szakmai bizottság esetében.

A szakmai bizottságok 2023. évben 45 db „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” témájú pályázati felhíváshoz kapcsolódó kérelmet tárgyaltak meg és állították ki előzetes vagy részletes támogató szakmai véleményüket.

„Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódóan 2023-ban nem érkezett be kérelem a bizottságokhoz.

A szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában 2023-ban Ságvár-Nyim szennyvízelvezetési agglomeráció kialakításának tervanyaga érkezett be véleményezésre a Somogy Vármegyei Szakmai Bizottsághoz.

A benyújtott pályázatok szakmai véleményezésével kapcsolatban a kérelmező önkormányzatok, pályázatírók és tervezők számára folyamatos kapcsolattartást biztosítanak a bizottságok, tájékoztatást nyújtanak a DDVIZIG szakértői által tett észrevételekről, a bizottsági tagok javaslatairól és a kérelmek befogadásának módjáról.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács delegáltjai a Dráva-, a Duna- és a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács ülésein is részt vettek.

Mindezzel a Tanácsok a jogszabályokban előírt kötelezettségekeit és az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé teljesítendő feladatokat is elvégezték, munkájukról a Titkárság a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapján, valamint a negyedévente kötelezően megjelenő „Drávától a Balatonig” című elektronikus újságjában nyújtott tájékoztatást a közvélemény számára.

A vízügyi ágazat szempontjából fontos témák megtárgyalásával a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács az elmúlt időszakban is sikeresen hozzájárult működési területén a vízgazdálkodás szakmai feladatainak eredményes végrehajtásához.

 

Pinczehelyi -Tátrai Tímea
DDTVT és DRVT titkár
kiemelt műszaki referens
Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály