Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 72 506 300/ +36 30 6642 786

Hidrometeorológiai tájékoztató – 2023. október 2023. november 20.

Integrált vízháztartási tájékoztató_2023_november
  1. Meteorológiai értékelés

Az idei októberben területi átlagban nagyjából az átlagnak megfelelő csapadék hullott le. A délre fekvő területeken az átlagnál némileg több, míg Somogyban átlagos, néhol attól kissé elmaradó csapadékmennyiségek estek. A hónap során a középhőmérsékletek ismét jelentősen az átlag felett alakultak. Az igazgatóságunk területének déli, délkeleti része volt a melegebb, itt – főleg a Mecsekben – akár 4,5 °C-al is meghaladta a sokéves átlagot a havi középhőmérséklet. Somogyban a középhőmérséklet anomália 2,5-3 °C körül alakult.

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői

Folyók, patakok vízjárása

Október közepén a dunai vízállásokban apadó tendencia volt megfigyelhető, hónap végi maximum vízállásokkal. A mohácsi szelvényben a minimum vízállás október 20-án 73 cm, a maximum érték 31-én 182 cm, a folyó középvízállása Mohácsnál 101 cm volt, ami 153 cm-rel maradt el a sokéves (1990-2022) októberi átlagtól.

 

 

A drávai állomások vízjárására az áradó tendencia volt a jellemző októberben, a Duna vízállásaihoz hasonlóan hónap végi maximumokkal. Barcs minimum vízállása -138 cm volt október 10-én, a maximum pedig 71 cm volt 29-én. A Dráva vízmércéin a vízállások -34 és -88 cm közötti értékekkel maradtak el a sokéves átlagoktól.

 

Az alábbi táblázatban az októberi vízállások és a sokéves havi jellemzők szerepelnek az átlagtól való eltéréssel. Látható, hogy a mohácsi és az összes drávai állomás esetében is jelentősen elmaradtak a havi vízállások átlagai a sokéves átlag értékétől.

 

Állomás

Havi átlag

[cm]

Sokéves átlag

(1990-2022) [cm]

Eltérés

[cm]

Duna – Mohács

101

254

-153

Dráva – Őrtilos

-51

-17

-34

Dráva – Barcs

-79

9

-88

Dráva – Szentborbás

12

82

-70

Dráva – Drávaszabolcs

72

124

-52

 

Október hónap jellemző vízállásait (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja:

 

Állomás

Min. cm

Átlag cm

Max. cm

Duna – Mohács

73

101

182

Dráva – Őrtilos

-123

-51

92

Dráva – Barcs

-138

-79

71

Dráva – Szentborbás

-48

12

173

Dráva – Drávaszabolcs

14

72

234

 

Októberben a Duna átlag vízhozama 1115 m3/s volt, ami 672 m3/s-mal kevesebb a sokéves átlagnál. A Dráva Barcsnál mért átlag vízhozama 363 m3/s volt, ez 132 m3/s-al kisebb a sokéves havi átlagnál. A hónapban a nagy folyóink és a kisvízfolyások is átlagérték alatti vízhozammal voltak jellemezhetők.

 

A Duna-Mohács, a Dráva-Barcs – és néhány jelentősebb kisvízfolyás – októberi vízhozam értékei:

 

 

Állomás

Átlag vízhozamok

2023. október

[m3/s]

Sokéves átlag (1990-2022)

[m3/s]

Duna – Mohács

1115

1787

Dráva – Barcs

363

495

Egyesült Gyöngyös – Kétújfalu

0,55

1,44

Karasica – Villány

0,17

1,31

Baranya-csatorna – Csikóstőttős

0,31

1,04

Kapos – Fészerlak

0,86

1,44

Határkülvíz – Csömend

0,06

0,53

 

Belvízi helyzet

 

Igazgatóságunk működési területén október hónapban nem volt belvíz elleni védekezés.

 

  1. Talajvízszintek alakulása

Az alábbi táblázat az októberben bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány-, az igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei alapján szemlélteti.

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint a hónap során emelkedő és süllyedő tendencia is hatással volt a kutak vízszintváltozásának alakulására.

A Dráva-síkon, Drávaszabolcs területrészén 23 cm-t emelkedett, míg Potony térségében 4 cm-t süllyedt a talajvíztükör.

A Belső-somogyi térrészen, Nagybajom körzetében 3 cm-es növekedés, Mike környékén 8 cm-es csökkenés adódott.

 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek

Talajvízszintek változása – 2023. október

Állomás

Vízszint [cm]

Eltérés ? [cm]

A változás jellege

Hónap eleje

Hónap vége

Drávaszabolcs

321

298

23

emelkedő

Potony

360

364

-4

süllyedő

Nagybajom

297

294

3

emelkedő

Mike

483

491

-8

süllyedő

 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek.

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve

Októberben a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások mindegyikénél hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében.

Drávaszabolcs és Potony körzetében 25-30 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 9, Potony vonatkozásában 12 cm-rel nagyobb eltérést jelentett a szeptemberi adatokhoz viszonyítva.

Nagybajom és Mike térségében 20-40 cm értéktartományú csökkenés következett be a többéves átlagértékeket tekintve, emiatt Nagybajom térségében 5, Mike környezetében 10 cm-rel nagyobb különbség adódott az előző havi értékkel összevetve.

 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek

Talajvízkút

Október

Helye

Mélysége*       [cm]

Többévi*       [cm]

2023. Tárgyévi*     [cm]

Eltérés a sokévitől       [cm]

Drávaszabolcs

532

260

286

-26

Potony

420

287

316

-29

Nagybajom

373

242

263

-21

Mike

901

419

457

-38

* értékek a talajfelszíntől

 

Az október havi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. A havi középértékek alapján készített térképi ábrázolásból megállapítható, hogy a Dráva-menti síkság területének jelentős részén jellemzően 200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. Az É-i peremvidék egy kiterjedt sávjában 400-600 cm-es mélységértékek adódtak.

 

 

 Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2023. november

 

 

 

 

Készítette: DDVIZIG ¦ Vízrajzi és Adattári Osztály